dinsdag 1 juni 2010

De Sp.a hun verkiezingsplannen

Het is niet mijn gewoonte om (uitgebreid) over bepaalde particuliere partijen te bloggen - 'k heb een gelijkwaardige hekel aan ze allemaal, maar dit artikel van de standaard vind ik wel wat te gortig. Ze verwijzen daar naar de blog van Johan Vande Lanotte, meer bepaald deze post, zover ik zie. Als je echter op de pdf klikt, dan zie je de volgende (negatieve) voorstellen:

Op federaal niveau moet de lastenverlaging opnieuw naar de doelgroepen geheroriënteerd worden. Nu wordt in de win-win formule geen selectieve aanpak aangehouden: voor de hooggeschoolden is het weggegooid geld, voor de laaggeschoolden te weinig. Hetzelfde geld kunnen we veel beter gebruiken.

De samenleving moet verder 'beheerd' worden, er moet een onderscheid worden tussen 'hooggeschoolden' en 'laaggeschoolden' bij lastenverlagingen. Het probleem is natuurlijk dat dit eigenlijk een belastingsverlaging is - alhoewel: probleem? - maar dat ze wel zeggen dat een belastingsverlaging voor hooggesschoolden 'weggegooid geld is'. Wat is er weggegooid aan mensen hun eigen geld te laten bijhouden?

Meer werk komt er ook, als de prijs voor energie en voor communicatie lager ligt dan nu het geval is. Zowel voor de bedrijven als voor de particulieren. We hebben de voorbije weken voortdurend op die nagel geklopt met concrete voorstellen, vooral inzake energieprijzen. Hogere prijzen in deze sectoren hebben de koopkracht van de gezinnen en de concurrentiekracht van de ondernemingen in 2008 erg aangetast. De hogere prijzen hebben ook een reeks loonindexeringen in gang gezet die onze competitiviteit aangetast hebben. Lagere energieprijzen kunnen dat recht zetten.


Het is waar dat lagere energieprijzen leuk zouden zijn, maar wat stel je dan concreet voor? Bemerk dat er hier geen voorstel staan om de prijzen te verlagen - mijn gok? Maximumprijzen, met alle problemen van dien. Maar als ze zeggen dat ze lagere energieprijzen willen, maar de regel daarna al zeggen:

Een verschuiving van de fiscale last op arbeid (die onder de ontslagnemende regering overigens gestegen is) naar milieu en vermogenswinst

Maar als je 'milieu' meer gaat belasten; zit energie daar dan ook niet in? En waarom zal dat juist geen hogere prijzen met zich meenemen...? Maar de grote grap is dit; als je kijkt waarom ze meer milieu en vermogenswinst willen belasten:

is een bijkomende factor van concurrentieverbetering.

maar natuurlijk het verhogen van de marginale belastingsgraad op inkomen uit 'vermogen' zorgt voor minder concurrentie. Misschien dat ze de competitiviteit van de arbeidsmarkt bedoelen, maar het grote probleem daar is niet zozeer de belastingen, maar de rigide arbeidsmarkt (met weinig respect voor contractuele overeenkomsten).

Om werk te creëren moeten we investeren. Met een noodlijdende begroting kan de overheid daar niet veel toe bijdragen. Daarom hebben we een voorstel ingediend voor een volkslening, die het spaargeld van de mensen op een maatschappelijk verantwoorde manier investeert en tegelijk voor de spaarders grote zekerheid biedt. In de senaatscommissie hebben experten de volkslening doorgelicht en -mits voorwaarden- een positieve beoordeling gegeven. Daarom moet de volkslening zeker een onderdeel zijn van een beleid gericht op meer werk.

Er is, natuurlijk, geen enkel verschil tussen deze 'volkslening' en het vergroten van de staatsschuld. De 'zekerheid' voor zij die het geld lenen, is de 'zekerheid' dat de toekomstige belastingsbetaler deze lening zal moeten afbetalen. (En dan heb ik het nog niet over de onmogelijkheid van de overheid om op winst/verlies mechanisme te functioneren, dus spreken over 'investeren' is onzin.)

Enfin; het is weer holle praat; naar goede, oude, politieke gewoonte. Maar dat is ook nodig; politiek gaat niet over ideologie of over essentials; dat is voorbehouden voor zij die op webfora apologeten spelen voor de staat. De staat is het beheer van ons aller leven. Niets meer.


Geen opmerkingen: