maandag 21 februari 2011

David Friedman over home schooling

"I realize that I (and I won't speak for my wife) am not a good (read: patient) enough teacher to keep my kids home and teach them for the 2 hours per day it would take for them to keep up with their public school system peers (leaving 11 other waking hour for socialization)."

It doesn't take two hours per day of teaching by a parent or anything close. There are books, the internet, other kids, lots of resources for learning things other than being taught by an adult.

Both of the children of my current marriage were first unschooled in a very small and unconventional private school and then home unschooled—total classroom time or equivalent, at home or at school, close to zero. As best I can tell, they ended up better educated than most of their age peers, despite no curriculum, no homework, no required study, just lots of encouragement, conversation, and the like.

Sort of the way I learn things.

As to socialization, I think making children spend most of their time in age segregated groupings where everyone is a direct competitor and status competition likely to be a primary activity results in less attractive socialization than letting them interact with a range of ages. As they will be doing for the rest of their lives.

Finally, I suggest that some of the patterns of libertarian belief being noticed represent not the presence of libertarian beliefs but the failure to conform to current liberal orthodoxy.

vrijdag 18 februari 2011

De relevantie van psychologie

'k ben nu in Elster zijn 'Explaining Social Behavior' bezig, wat - zover ik kan oordelen - een goede inleiding is in het vormen van emoties, ideeën, cognitieve vooroordelen, selectie bias en dergelijke processen die bij mensen gebeuren. Het deed me denken aan de vraag waarom er zo weinig psychologen in de (georganiseerde) liberale beweging zitten. Je hebt natuurlijk de economen en de filosofen en de politicologen ('public choice'). Je hebt ook nog wel een hoop historici. Je hebt hier en daar wel wat sociologen, die bijvoorbeeld onderzoek hebben gedaan naar de invloed van de welvaartsstaat. Maar echt psychologen zijn er niet. Natuurlijk kan een eerste verklaring zijn dat psychologen zich enkel bezig houden met 'interne' processen en al de rest met 'externen'; en vermits dat politieke ideologie relevantie heeft voor de externe omgang tussen mensen, is de link kleiner.

Misschien is dit wel de verklaring, maar 'k vind het op zich wel spijtig. De manier van het vormen van oordelen en de cognitieve 'problemen' die mensen hebben - waardoor ze afwijken van het 'ideaal' van de 'rationele' actor - zijn enorm interessant. Het verwantschap met het 'kennisprobleem' lijkt me hierbij vooral van belang; als mensen cognitieve 'nadelen' hebben waardoor ze absoluut het ideaal niet benanderen, zitten we met de noodzaak om processen te hebben waardoor mensen een grotere tendens te hebben om oordelen te maken alsof het zo'n wezens zouden zijn.

Reactie op een kritiek op het idee van natuurrecht

De argumenten die ik bekritiseer geef ik niet weer - vermits de persoon die ik bekritiseer die in privé had toegestuurd. Maar 'k vond het toch relevant genoeg om hier te posten.

Je evolutionair-biologisch argument vind ik niet zo denderend. Het punt is immers dat gegeven de aard van onze huidige biologische constellatie - de mogelijkheid tot redeneren, de mogelijkheid tot het identificeren van verschillen tussen verschillende actoren, enzv. - het daarom is dat er rechten zijn. Wanneer juist die rechten zijn gekomen (en dus wanneer die biologische features zijn ontstaan) zijn daarbij van secundaire aard. Wanneer noem je een auto een auto? Wanneer de wielen en het karkas er is? Wanneer de motor er in zit? Wanneer het een stuurwiel heeft? Wanneer het geleverd wordt aan de consument? Ergens onderweg identificeren we 'geen auto' en ineens is er 'wel een auto',en het is geen eenvoudige vraag wanneer het nu juist een auto werd, maar dat het op het einde een auto is, dat staat buiten kijf. Analoog; wanneer nu juist de biologische constellatie die de 'natuurrechten' met zich voortbrengt, is een moeilijke en mss wel interessante vraag, maar dat neemt niet weg dàt er uiteindelijk wel een mens is, die, al dan niet, rechten heeft, gebaseerd op de biologische constellatie. Verwijzen naar de moeilijkheid om de precieze moment in de tijd dat dit voortkwam te bepalen, lijkt me verre van een fundamenteel bezwaar.

Je tweede argument vind ik niet echt beargumenteert. Er wordt geponeerd dat er niets meer is dan subjectieve oordelen, maar je geeft geen argument van waarom er niet zoiets zou bestaan als een objectieve waarde die we behoren na te streven. Als je wilt bewijzen dat het niet bestaat, moet je exact dat doen en niet zeggen dat e rniets meer is dan het andere: dat is immers geen argument. Je stelt de vraag: 'waarom is het objectief onethisch om...' waarmee je de bal in het kamp van de natuurrechtsdenkers plaatst, maar dat is natuurlijk zelf geen argument om te bewijzen dat er niet zoiets bestaat als een natuurrecht.

Tot slot zeg je ook dat de omschrijving van de menselijke natuur 'arbitrair' is, 'vanuit een eigen persoonlijk standpunt' - waarmee je, zover ik het zie, wilt aantonen van 'ja, en dus is het niet objectief geldig'. Het ding is echter dat dit niet zo relevant is. Stel dat je de menselijke natuur kan omschrijven in kenmerken x, y en z en dat alle 3 deze omschrijvingen puur en alleen op mensen van toepassing zijn, alle 3 dus puur menselijk zijn. Als je kan bewijzen dat 1 kenmerk daarvan - bijvoorbeeld y - leidt tot natuurlijke rechten, dan volgt daaruit dat mensen natuurlijke rechten hebben, namelijk degeen die volgen uit kenmerk y. Het kan misschien wel zo zijn dat het 'arbitrair' is dat we dit kenmerk eruithalen, maar als we kunnen bewijzen dat dit kenmerk leidt tot natuurlijke rechten, dan heeft een mens natuurlijke rechten, ook al zijn er andere mogelijheden om de natuur van de mens te omschrijven.

'k ga ook niet volledig akkoord met je woordkeuze om te zeggen dat een natuurrechtsdenker het 'recht in eigen handen zou nemen' (ee metafoor die hier, gegeven het onderwerp, eerder verward dan verhelderd) om de ethische basisregels van anderen 'te bepalen'. Het punt van het natuurrechtsdenken is dat er een natuurrecht _is_ dat we kunnen _ontdekken_ net zoals we de regels van de wiskunde hebben _ontdekt_. Die bestonden al, ook al waren die nog niet ontdekt. Natuurrecht is dus niet iets dat 'bepaald', maar wat 'ontdekt' wordt en derhalve wat we zouden moeten respecteren - dat is toch de claim. Zeggen dat natuurrechtsdenkers regels 'bepalen' is dus misleidend, want dat is niet wat het natuurrechtsdenken beweert te doen.