vrijdag 18 februari 2011

De relevantie van psychologie

'k ben nu in Elster zijn 'Explaining Social Behavior' bezig, wat - zover ik kan oordelen - een goede inleiding is in het vormen van emoties, ideeën, cognitieve vooroordelen, selectie bias en dergelijke processen die bij mensen gebeuren. Het deed me denken aan de vraag waarom er zo weinig psychologen in de (georganiseerde) liberale beweging zitten. Je hebt natuurlijk de economen en de filosofen en de politicologen ('public choice'). Je hebt ook nog wel een hoop historici. Je hebt hier en daar wel wat sociologen, die bijvoorbeeld onderzoek hebben gedaan naar de invloed van de welvaartsstaat. Maar echt psychologen zijn er niet. Natuurlijk kan een eerste verklaring zijn dat psychologen zich enkel bezig houden met 'interne' processen en al de rest met 'externen'; en vermits dat politieke ideologie relevantie heeft voor de externe omgang tussen mensen, is de link kleiner.

Misschien is dit wel de verklaring, maar 'k vind het op zich wel spijtig. De manier van het vormen van oordelen en de cognitieve 'problemen' die mensen hebben - waardoor ze afwijken van het 'ideaal' van de 'rationele' actor - zijn enorm interessant. Het verwantschap met het 'kennisprobleem' lijkt me hierbij vooral van belang; als mensen cognitieve 'nadelen' hebben waardoor ze absoluut het ideaal niet benanderen, zitten we met de noodzaak om processen te hebben waardoor mensen een grotere tendens te hebben om oordelen te maken alsof het zo'n wezens zouden zijn.

Geen opmerkingen: