vrijdag 11 maart 2011

Zoek het verschil

Enkele links naar de gestemde veranderingen in de Amerikaanse gezondheidszorg


Hayek zijn pleidooi in Constitution of Liberty voor een verplichte gezondheidszorg verzekering.
"In the Western world, some provision for those threatened by the extremes of indigence or starvation due to circumstance beyond their control has long been accepted as a duty of the community. (...) The necessity of some such arrangement is unquestioned - be it only in the interest of those who require protection against acts of desperation on the part of the needy".
"(...) that the amount of relief now given in a comparatively wealthy society should be more than is absolutely necessary to keep alive and in health. We must also expect that the availability of this assistance will induce some to neglect such povision against emergencies as they would have been able to make on their own." (...)
"It seems only logical, then, that those who will have a claim to assistance in circumstances for which they could have made provision should be required to make such provision themselves." (...)
"(...) once help is assured to such an extent that it is apt to reduce individuals' efforts, it seems an obvious corollary to compel them to insure (or otherwise provide) against those common hazards of life." (...)
Ziet u een verschil? Ik zie inderdaad toch wel een verschil of twee.

De blog - Speels Maar Serieus - ziet het tweede als een inspiratiebron van het eerste. Mij lijkt dat als zeggen dat dit soort secties:

De bourgeoisie heeft door haar exploitatie van de wereldmarkt de productie en consumptie van alle landen kosmopolitisch gemaakt. Zij heeft tot groot leedwezen van de reactionairen de industrie de nationale bodem (waarop zij stond) onder de voeten weggetrokken. De oeroude nationale industrieën werden vernietigd en worden nog dagelijks vernietigd. Zij worden verdrongen door nieuwe industrieën, welker invoering een levenskwestie voor alle beschaafde naties wordt, door industrieën, die niet meer inheemse grondstoffen, maar grondstoffen afkomstig uit de verst verwijderde streken verwerken en welker fabrikaten niet alleen in het land zelf, maar in alle werelddelen tegelijk worden verbruikt. In de plaats van de oude, door de producten van het eigen land bevredigde behoeften, treden nieuwe, welker bevrediging de producten van de verst afgelegen landen en verst verwijderde klimaten vereist. In de plaats van de oude plaatselijke en nationale zelfgenoegzaamheid en afgeslotenheid treedt een alzijdig verkeer, een alzijdige afhankelijkheid van de naties van elkaar. En zoals het in de materiële productie is, zo is het ook in de geestelijke. De geestelijke voortbrengselen van de afzonderlijke naties worden gemeengoed. De nationale eenzijdigheid en bekrompenheid worden meer en meer onmogelijk en uit de vele nationale en lokale literaturen vormt zich een wereldliteratuur.
De bourgeoisie trekt door de snelle verbetering van alle productiewerktuigen, door de oneindig vergemakkelijkte communicaties alle, ook de meest barbaarse, naties binnen de civilisatie.
duidelijk aantonen dat Karl Marx een inspiratiebron is voor (pro-)kapitalistisch beleid.

Het is niet omdat Hayek een - overigens economisch en moreel enorm dubieus - argument maakt dat er een mogelijkheid is voor een verplichte verzekering onder bepaalde, strikt specifieke voorwaarden, dat dit daarom een rechtstreekse inspiratiebron is voor de 'individuele mandaat' zoals bepaald door de gezondheidshervormingen in de USA. Dat is als zeggen 'ik aanvaard dat publieke goederen door de overheid geleverd worden' als een 'inspiratiebron' beschouwen voor het idee dat alles dat ook maar een beetje 'publiek' beschouwd kan worden door de overheid geleverd mag worden.

Nu is er natuurlijk een pak hypocrisie - en zijn de Republikeinen niet beter dan de Democraten; maar om nu te stellen dat deze paar zinnen van Hayek - die overigens onder vrij zware caveats vallen die volledig genegeerd worden door de huidige hervormingen - als 'inspiratiebron' dienen...

Nu; de stelling dat 'een individueel mandaat' identiek is aan 'communisme', is natuurlijk politieke propaganda. Zeggen dat het individueel mandaat - zoals ingevoerd door de Obamahervermingen - een 'inspiratiebron' in Hayek heeft, lijkt mij dat evenzeer.

Verder lijkt me dat soort opmerkingen ook van de pedante soort; 'och, die dommeriken - een van zijn favoriete woord overigens om een bepaalde groep mensen aan te duiden; ongeacht hun argumenten, maar puur omwille van hun normatieve ideeën - weten niet eens dat Hayek voorstander was van een verplichte verzekering!' Maar iets zegt me dat ze Hayek niet nodig hadden om als 'inspiratie' te dienen. Iets geeft me het vermoeden dat ze niet The Constitution of Liberty hebben opgeslagen en gezegd; 'ach, ja; zo'n individueel mandaat, in zo'n gevallen, ja, dat heeft zin!' Of ze hebben in ieder geval heel eenvoudig de intellectuele caveats die Hayek daar bij heeft gelaten weggelaten.

In ieder geval; met de beste wil van de wereld herken ik Hayek niet in het gezondheidsplan - tenzij op een heel oppervlakkig, irrelevant niveau. Een beetje zoals Marx een inspiratiebron zou zijn om pro-kapitalisme te zijn.

Maar laten we het anders eens over inhoud hebben; is de Amerikaanse gezondheidszorghervorming een goed idee? Is het individueel mandaat een goed idee?

Geen opmerkingen: