maandag 27 oktober 2008

Welkom

Phaedrus is een libertarische vereniging, wat wil zeggen dat we voor kapitalisme en de vrije markt zijn en een zeer beperkte rol voor de overheid willen - of helemaal geen overheid. De overheid dient enkel de rechten en vrijheden van individuen te garanderen maar moet verder geen welvaart herverdelen of de samenleving in een bepaalde richting proberen sturen d.m.v. wetten, subsidies of belastingen. De overheid en de rechtsstaat moeten enkel ten dienste staan van een zo groot mogelijke vrijheid voor het individu.

Daarmee willen we absoluut niet pleiten tégen solidariteit of een sociale economie, of stellen dat enkel winst maken een nastrevenswaardig doel is. Integendeel, juist door een grotere individuele en economische vrijheid kan er ook meer ruimte komen voor échte solidariteit en voor projecten die economisch niet zo rendabel zijn. De huidige gigantische staatsstructuur maakt die zaken momenteel haast onmogelijk.

Geen opmerkingen: