dinsdag 7 september 2010

Geschiedenis van het liberalisme: een opmerking

In de vorige fenomenale bijdrage van Xavier is er een klein iets dat ik graag zou willen opmerken. Het is niet zozeer dat het fout is, maar wel een klein iets dat ik graag zou willen aanmerken.

Xavier maakt het verschil tussen Mises zijn regel-utilitarisme en Hayek zijn traditionalisme; maar dit lijkt me niet geheel gerechtvaardigd. Xavier bespreekt, correct, dat Hayek een voorstander was van een evolueerde rechtsorde (zoals de common law). Wat mij echter ontbreekt is de normatieve interpretatie, of benaming, die hier uit zal volgen; zoals 'sociaal contract'; 'natuurrecht' of 'regel-utilitarisme'. Xavier geeft hier geen benaming van. De reden waarom hij dat niet as such heeft gedaan, is omdat dit immers niet fundamenteel de visie is van Hayek als normatieve filosoof. Zijn oordeel dat deze geëvolueerde rechtsorde beter is, komt door zijn regel-utilitarisme; in navolging van Mises. In plaats van Hayek derhalve dus een 'apart' onderdeel toe te voegen; zou ik simpelweg gezegd hebben dat Mises en Hayek allebei een afzonderlijke benadering waren van het regel-utilitarisme; waar Mises meer voor een a prioristische benadering kiest, en Hayek ruimte laat voor de gegroeide orde as such. Maar hij is voorstander van deze orde om regel-utilitarische redenen - lijkt mij.

Deze opmerking is niet echt groot of heel significant; maar het moest wel even vermeld worden, naar mijn overtuiging.


Geen opmerkingen: