donderdag 23 september 2010

Keynes

Het moet Keynes gegeven worden dat er een redelijke consistentie in zijn theorie zit.

Als de economie - 'de circular flow' - in een slop zit, door een gebrek van 'effective demand', zouden we de interestgraad kunnen verlagen - om zo de vraag aan te zwengelen. Want als de effective demand daalt, dan moet er ontslagen worden of lonen verlaagd worden; beide met minder koopkracht tot gevolg. Maar de interestvoet zou sowieso al laag kunnen/moeten zijn, omdat de MEC - marginal efficiency of capital - dan hoger ligt dan de interestvoet, met meer investeringen tot gevolg. Ook kan de verlaging van de interestvoet zorgen dat er een liquidity trap ontstaat, i.e. dat mensen het geld gewoon oppotten. Daardoor zal de effective demand niet vergroten, waardoor we met een crisis blijven zitten. De interestvoet wordt niet betaald door de 'loanable funds market'; maar is een psychologisch principe, dat we kunnen verlagen ad libidum. Dus als de interest op 0 is, moeten we wel de vraag vergroten via overheidsinvesteringen/herverdelingen/deficit spending om te zorgen dat de circular flow terug opgestart geraakt. Zo zal via de multiplier de welvaart in de samenleving vergroot worden.
Dit lijkt me een relatief accurate samenvatting. En op zich is het een mooie theorie. De fouten zijn echter pertinent.

De 'effective demand' voor consumptiegoederen is irrelevant. Als mensen minder uitgeven aan consumptiegoederen, is er meer spaargeld, waardoor er meer geïnvesteerd kan worden en er meer aan lagere prijzen beschikbaar wordt. De interestvoet is dus niet psychologisch; maar wel degelijk een prijs. Keynes mist een kapitaalstructuur; sommige arbeidsmarkten geraken bij veranderende voorkeuren in de problemen, ten voordele van bepaalde anderen. De MEC van kapitaal ebstaat niet; de return van kapitaal wordt op dezelfde wijze bepaald als de interest. Als er dus een discrepantie ontstaat, heb je problemen en niet 'meer kapitaal'. Er kan geen 'algemene onderconsumptie' zijn; alleen marktspecifieke zaken. Mensen produceren immers om te kunnen consumeren, maar soms kan de productie misguided zijn. Maar dan zullen er daar winsten zijn, waardoor er weer mechanismen zijn om te zorgen dat er terug daar investeringen zijn. Er is geen 'boost' van de vraag nodig; economische crisissen dragen in zich de wortels voor hun eigen oplossing, als je het mechanisme laat spelen.

Geen opmerkingen: