maandag 12 april 2010

Prijzen, informatie en het fundamenteel inzicht

In de Oostenrijkse theorie is het al lang gemeengoed dat 'prijzen' 'informatie' doorgeven en dit is evident; ze geven in eerste plaats waardeoordelen weer. Indien mensen een bepaalde prijs voor iets betalen, dan erkennen ze dat wat ze krijgen (ex ante) hen meer waard is dan wat ze ervoor krijgen. Maar er is nog een ander - misschien wel even fundamenteel - verband tussen 'prijzen' en 'informatie'.

2 citaten om dit te verhelderen, door Steve Horwitz, in zijn paper 'Monetary calculation and the unintended extended order: the Misesian foundations of the Hayekian extended order'. (Deze paper bewijst, onder andere, waarom Horwitz een van mijn favoriete Oostenrijkse economen is.

“prices are substitutes for knowledge, rather than providers or conveyors of knowledge. When we have access to a price, we do not acquire the knowledge “behind” it, rather we are able to act “as if” we had that knowledge. “ (Horwitz)
“Monetary calculation is how we “talk” to each other in the anonymous world of the market by enabling us to form useful ideal typifications of the behavior of anonymous others.” (Horwitz)
Het briljante punt kan misschien duidelijk gemaakt worden door een (Hayekiaans) voorbeeld. Stel: door het feit dat een belangrijke koolmijn is ingestort, is er een grote daling aan het aanbod aan kool. Daardoor kan er in de wereld minder kool gebruikt worden en moeten alle plannen geherorganiseerd worden om rekening te houden met deze daling van de koolvoorraad. Door het prijsmechanisme hoef je echter niet te weten waarom er een daling is; het enige wat je 'moet weten' is dat de prijs is gestegen en daardoor zullen sommige of alle plannen, op de marge, zich aanpassen aan de minder beschikbare hoeveelheid kolen. Indien je echter geen prijsmechanisme hebt, moet je toch nog altijd een mechanisme hebben dat er voor zorgt dat er minder kolen gebruikt worden in de wereld. Een alternatief is iedereen gaan melden dat er minder kolen zijn - wat redelijk omslachtig is. Door het prijsmechanisme hoeft dit echter niet; de prijs communiceert dit gegeven. Je hoeft niet te weten dat er minder kool beschikbaar is en dat sommige plannen aangepast moeten worden; door het prijsmechanisme (en dus de prijsstijging) zullen de plannen aangepast worden alsof men weet (en rekening houdt met) de beperktere hoeveelheid kool in de wereld. Dat is (ook) het fundamentele punt van het prijsmechanisme wat we behoren te onthouden.


Geen opmerkingen: