zondag 4 juli 2010

Een paar opmerkingen


Een overheid stelt een gamma aan diensten (onderwijs, gezondheidszorg) ter beschikking waar het onmogelijk voor is privaat éénzijdige kwaliteit voor te garanderen.
Dat is natuurlijk een verkeerde weergave van de zaak.

Eerder: een overheid stelt een gamma aan diensten ter beschikking waarvan zij vindt dat ze dat moet regelen, controleren, beheren en plannen (waarbij ze fondsen van de samenleving pakt; waarbij er hopelijk wat wordt gekeken dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen; maar doorgaans de eenvoudigst te belasten schouders de zwaarste lasten dragen), waarbij er hopelijk iets of wat van reciprociteit is en niet gewoon een totalitaire of parasitaire dictatuur is. Hierbij is het enkel in retoriek belangrijk of de privé dit wel of niet aankan; waarbij er vaak zelfs vraag is van 'de privé' zelf, om de producent van het goed te beschermen tegen de grillen van de consument (de wensen, het competitieve proces, etc.)

Enfin; nog niet volledig accuraat, maar toch al iets accurater dan 'de overheid geeft ons dingen die de markt niet kan'.

Het overheidsbedrijf is dé grote oorzaak van de consumptiemaatschappij.
Dat zul je moeten staven.
Die redenering is nochtans heel eenvoudig: de dominante legitimatie - inzake economische 'wetenschap' - is het garanderen van 'de koopkracht', 'het consumentenvertrouwen', etc. Elke goede econoom weet natuurlijk dat dit ridicuul is; de 'koopkracht' moet helemaal niet beschermd worden; dat komt vanzelf door middel van productie. Maar dit verhaaltje geeft een economisch lijkende legitimatie van grootschalige herverdelingsprojecten, waarbij systematisch falen en nutteloos gedrag wordt gesubsidieerd. De welvaartstaat heeft natuurlijk niets van doen met het 'helpen' van sukkelaars die er echt niet aan kunnen doen - de 'deserving need' - maar met het creëren en onderhouden van een afhankelijke klasse; die tegelijkertijd eigenlijk maar de kruimels toegeworpen krijgt, om de betere arbeidersklasse te beschermen en hun relatieve positie te laten behouden (de type Cortebeeckxen en De Leeuwen) en consolideren, terwijl ze en plus nog eens 'sociaal' gedrag kunnen claimen.Geen opmerkingen: