woensdag 14 juli 2010

Hoe bezie ik het marktproces?

Sommige van de meer belangrijkere inzichten
  • De markt is een proces waarbij mensen trachten doelen te gebruiken in een bepaald framework
  • De handelingen die mensen stellen zijn afhankelijk hiervan (goed en kwaad)
  • Kennis is relevant en kennisverdeling kan maar via vrijwillige interactie
  • Het marktproces is een manier om preferenties te vertalen in handelingen en doelen; ongeacht wat deze preferenties zijn (egoïstisch/altruïstisch/iets daartussen)
  • Marktfalen - indien relevant - is geen 'indien nu niet, dan nooit niet' concept - door het dynamische concept van de markt
  • Marktfalen kan beter beschouwd worden als 'framework' falen, wat evenwel verbeterd kan worden door het marktproces
  • Regulering zorgt voor een slechtere/moeilijkere kennisverdeling in de samenleving en derhalve minder welvaart
  • De heterogeniteit van goederen en productiefactoren is belangrijk

Zoiets. Suggesties?

Geen opmerkingen: