dinsdag 3 augustus 2010

Algemeen punt


Als iemand niet de functie van prijzen kan uitleggen, in een (markt)economie, dan kent hij geen economie - hoogstens economisch beleid.
Het punt is duidelijk: mensen praten doorgaans over beleidsconclusies - meer/minder belastingen of whatever. Maar als ze, in het algemeen, niet de functie van prijzen kunnen uitleggen, dan kunnen ze misschien wel correct zijn in hun conclusies volgens jouw eigen maatstaf, maar het zijn geen goede economen in een relevante betekenis. Hieruit volgt niet dat iemand die de functie van prijzen kan uitleggen per se een (goede) econoom is. Maar het is wel een noodzakelijke voorwaarde.
Geen opmerkingen: