donderdag 5 augustus 2010

Notities van 'After war: The Fatal Conceit of Foreign Intervention"

(Mijn notities voor de lecture van Chris Coyne. 'k deel ze maar mee voor wie geïnteresseerd is. 'k kan ook zijn boek zeker aanraden. Mijn review van zijn boek vind je hier.)


Volgens Chris Coyne zijn er parallellen tussen Hayek zijn 'fatal conceit of socialism' en de 'fatal conceit of forein intervention'.
  1. The Gap between intentions and results
  2. Reliance on Top-Down Planning
  3. Progress as a Technological Issue
  4. Reliance on bureaucracy over markets
  5. The Primacy of Collectivism over Individualism
1.
- Good intentions do not necessarily lead to good results
-- The know what vs. the know how (er zijn redenen om aan te nemen dat ze niet weten *hoe* ze een samenleving moeten opbouwen, correct moeten ingrijpen, etc.)
-- Political Economy: public choice bezwaren (de leiders en de bureaucratie moeten incentives hebben om te doen wat ze moeten doen)

2.
- Interventions are grounded in the central plans of 'experts'
-- Emergent institutions are secondary to the grand plan of the intelligentsia
(een 'groep' mensen komen op met een 'plan'; waarbij ze in essentie de mensen behandelen als legoblokjes)

3.
- The view of development and progress as a "problem" that can be solved with enough effort and resources.
=> "We hebben iemand op de maan gezet, dus kunnen we 'x' doen."
=> Het 'opbouwen' van een samenleving is niet analoog aan een technologisch probleem zoals mensen op de maan zetten.

4.
- Reliance on a massive bureaucratic apparatus to implement the dictates of central planners
-- The antithesis of markets
-- Economics of bureaucracy
=> We moeten nadenken over 'the economics of bureaucracy'.
=> Illustratie: 96% van de fondsen in Irak zijn niet na te speuren (ze weten niet naarwaar het geld is). => Wat als dit in een bedrijf zou zijn?
=> Incentives: als bureaucraties geld over hebben => perverse incentives => ze krijgen minder geld als ze besparen. Overheidsbureaucratieën => incentive om meer geld uit te geven.

5.
- The emphasis of collective goals over individual goals
-- Outside experts design plans which aim to maximize the national and global good
-- Fails to appreciate individual initiative and the process of learning and experimentation
--- Constitution of Liberty
=> We hebben instituties nodig om mensen te laten ontdekken wat ze wel en niet weten.


=> Deze analogieën zorgen voor een 'unconstrained vision of the world'.
=> "waar een (politieke) wil is, is een weg: we hebben de middelen en de technologische know how"
=> Mist volledig de bal: we moeten begrijpen wat de limieten zijn waarmee we zaken kunnen bereiken.

=> Deze visie in de praktijk:

Voorbeeld 1: Lake Turkana, Kenya.
=> Project: waterfabriek. Enkele zaken vergeten: elektriciteit onderschat, zuiver water niet geleverd, geen wegen, etc.
=> Waarom vissen ze niet in de eerste plaats? Mogelijkheid: ze waren heel dom. Andere mogelijkheid: ze wisten dat er vis was, maar wensten niet te vissen.

Voorbeeld 2: Paving the Canal to Hell(mand) Valley
=> Reconstruction project in Helmand River Valley in Afghanistan
=> "Comedy of Errors"
=> "...a major fault in planning the Helmand Valley project is that (the) human element as largely overlooked"
=> We gaan waterkanalen creëren, mensen verplichten te verhuizen in steden, etc.
=> Golden age of opium!
=> Complementary goods were missing! => De nieuwste tactoren, maar geen reserve onderdelen en de wegen om die echt te gebruiken... Kortom: staan daar te roesten.

What about 'designed orders'?
=> Er zijn veel 'designed orders' waar we ons in vertoeven, e.g. de FEE zelf. Het is niet alsof we gewoon rondwandelen => in de bredere orde ('extended order') zijn er veel 'designed organizations' => Deze zijn constrained by the extended order.

Wat kunnen we doen?

- We are not helpless to improve the world around us, but we are constrained by the status quo.
- In contrast to the unconstrained vision, improving the human condition is not simply a matter of will power, resources, or technological knowledge
- Recognizing the limits of human reason '... is important as recognizing the potential that may be achieved within those limits'

=> Free markets & Trade; en derhalve instituties te laten groeien.

Geen opmerkingen: