woensdag 3 februari 2010

Nadenkend over een presentatie (2)

Vermits het al iets concreter wordt, wat zou ik ongeveer vermelden?

Inleiding: wat kenmerkt liberalisme?
=> Pluralisme van een visie op het goede leven, belang van individu als (politieke) actor, ...

Issues waarmee liberalisme zich bezig houdt:
- Wat is de rol van de overheid?
- Wat legitimeer overheidsinterventie?
- Hoe controleer je de overheid? (Democratie, scheiding der machten, etc.)
- Waaruit komt orde voor? Hoe kunnen we een ordelijke samenleving waarborgen?

Deel 2: Klassiek liberalisme
Algemeen overheersende issues: delegitimeren van het recht van de koning ('self-governance), het beperken van de overheid

- John Locke: individuele rechten, overheid moet deze waarborgen.
- David Hume: regelutilitarist, overheid steunt op een impliciete toestemming, regels van rechtvaardigheid (de stabiliteit van eigendom, de vrijwillige overdracht en het vervullen van beloften (contracten).
- Adam Smith: de gedachte van 'natural system of liberty', Invisible Hand, Moraliteit, de 'klassen' in een samenleving.
- Frederique Bastiat: The Law, Kandelaarspetitie, wat je ziet en wat je niet ziet.
- John Stuart Mill: vrijheid van meningsuiting, conflicterende ideëen over waarheid, het goede leven, etc.

Deel 3: Moderne economen
- Ludwig von Mises: Onmogelijkheid van socialistische calculatie, interventie als 'verder kijken dan je neus lang is', business cycles,
- Friedrich von Hayek: kennis in een samenleving ('how do you know?'), concept van spontaan ontstane orde, rechtzoeken versus wetmaken, 'road to serfdom'...
- Milton Friedman: empirische analyse van overheidsbeleid: werkt vaak niet
- James Buchanan: economische analyse van de politieke instellingen ('public choice'), nadruk op grondwettelijk inperking van de wereld
- Hernando De Soto: eigendomsrechten in de derde wereld => vaak afwezig

Deel 4: Moderne filosofen
- Karl Popper: wetten van de geschiedenis-onzin, 'social engineering'
- John Rawls: veil of ignorance, pluralisme als gegevenheid
- Robert Nozick: 'invisible hand-verklaring' van het ontstaan van de overheid, illegitimieit van verdere staatsinterventie ('positieve' versus 'negatieve' vrijheid)
- Murray Rothbard: Natuurrechtelijke verdediging, anarchisme als conclusie
- Amartya Sen: mogelijkheden ('capabilities'), tegen het formele libertarisme in

Conclusie:
- Enkele hedendaagse issues
- Benadrukken grote diversiteit wat er onder liberalisme wordt begrepen

Geen opmerkingen: