dinsdag 9 maart 2010

Comment op vaderschapsactie van animo

Naar aanleiding van internationale vrouwendag, heeft animo een actie om te pleiten voor een uitgebreider vaderschapsverlof (?).

Intrigerend aan hun argumentatie is het volgende:
De optrekking van het vaderschapsverlof komt ook de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt ten goede. Vrouwen worden nog steeds door werknemers gediscrimineerd omwille van zwangerschap. Hoe kleiner het verschil in afwezigheid door geboorte tussen vrouwen en mannen, hoe minder reden om vrouwen, onterecht overigens, te benadelen.
De traditionele redenering is immers de volgende: indien je wetgeving installeert dat vrouwen (betaald) zwanger- of moederschapsverlof krijgen, zullen werkgevers met deze extra kost rekening houden, waardoor vrouwen systematisch net iets minder loon zullen hebben (groter risico) of simpelweg niet aangenomen worden. (Indien je dat moeilijk gelooft: beeld je in dat per zwanger kind de werkgever 5 jaar betaald verlof moet geven. Hoeveel jonge, pas getrouwde vrouwen met een uitgesproken kinderwens zullen dan nog aangenomen worden? Als het aantal maanden dat ze betaald op verlof mogen, kleiner is, is het effect kleiner, maar de essentie van het effect blijft wel hetzelfde.) Animo heeft het nogal eenvoudig om dit 'onterecht' benadeeld te noemen - ik vraag me af in welke mate zij last hebben van enkele maanden een loon uit te betalen zonder dat je daar iets voor terug krijgt - maar vanuit het standpunt van de werkgever is dat nogal begrijpbaar. (Misschien iets meer naar de leefwereld van jongeren die nog niet op de arbeidsmarkt zitten te trekken: stel u voor dat als je favoriete café sluit omdat de eigenaar een kind heeft en je nog steeds het bedrag dat je normaal zou uitgeven op café moet geven aan hem, onafhankelijk of je daar iets voor terug krijgt: de essentie is exact hetzelfde. Zou jij dan ook klagen over 'onterechte' discriminatie van jouw kant als je meer naar het café gaat van het oude getrouwde koppel dat geen kinderen meer wilt in plaats van naar het café van het jonge koppel dat maar bezig zit over zwangerschap en kinderen?)

Wat animo echter eigenlijk doet, is inderdaad vrouwen en mannen gelijk maken, door ook de mannen minder kansen te geven op de arbeidsmarkt - hoe vriendelijk van hen! Inderdaad: als mannen en vrouwen gelijk ouderschapsverlof zou krijgen, dan hebben beide geslachten inderdaad hetzelfde nadeel. Wie hiervan profiteert: alleenstaanden (mannen en vrouwen), ouderen (die geen kinderen meer wensen/waarschijnlijk zullen krijgen), etc. In ieder geval: jonge, getrouwde koppels zullen beide benadeeld worden - het is toch niet dat ze het geld nodig hebben, he.

Zelfs als jonge, getrouwde koppels helemaal niet van plan zijn om deze verlofdagen te wensen, of zelfs als ze niet van plan zijn kinderen te nemen, of zelfs als ze vinden dat de man beter zou gaan werken, ... Los van alle persoonlijke preferenties van de jonge koppels zelf, zal het plan van animo hen minder opties geven dan ze anders zouden zijn, omdat animo - indien dit wet zou worden - de kosten om 1 of beide leden van een jong koppel aan te nemen, hierdoor systematisch verhoogd worden.

Misschien dat inderdaad sommige koppels hiervan zullen profiteren - alhoewel de kans groot is dat dit meegerekend wordt in het loon dat een of beide partners krijgt - maar er zullen er ook zijn die hierdoor (nog) moeilijker werk vinden, (nog) lager loon zullen krijgen, etc. Het grote probleem is immers dat dit voor iedereen zal gelden, ongeacht of men dit nu wilt of niet. In plaats van dat mensen hun eigen levenspad trachten in te richten met de mogelijkheden die er zijn, vindt animo het nodig dat er beslissingen voor iedereen gemaakt worden. Beslissingen die kosten hebben, die mensen misschien niet liever zouden maken indien ze de keuze zouden hebben.

Het lijkt inderdaad mooi van animo - 'oh, vaders moeten ook bij hun kinderen kunnen blijven!' - maar staan volgens mij niet stil bij de gevolgen die redelijkerwijze voorspelbaar zijn indien dit soort wetgeving er door komt. Ach, uiteindelijk is het toch altijd de schuld van de vrije markt, niet waar?Geen opmerkingen: