dinsdag 16 maart 2010

Socialisten, arbeidsdeling en vrijwilligheid

Uit een voetnoot uit Het Fundamenteel Rechtsbeginsel: (pg. 307)

"R. L. Heilborner: Marxism: For & Against. New York 1979, HK 5: "“The creation of socialism requires the curtailment of the central economic freedom of bourgeois society, namely the right of individuals to own, and therefore to withhold if they wish, the means of production, including their own labour. The full preservation of this bourgeois freedom would place the attainment of socialism at the mercy of the property owners who could threaten to deny their services to society – and again I refer to their labor, not just to material resources – if their terms were not met.”
Ben ik nu de enige die hierin een zeker totalitair karakter in ziet, in de zin dat mensen niet de toelating hebben om hun arbeid (eender welke hoeveelheid) te weerhouden van de algemene productie? In ons verderfelijk kapitalistisch systeem heb je zelf nog de keuze om geheel of een deel van je arbeid te weerhouden, zolang je maar niemand dwingt om zijn arbeid voor jou op te offeren. Echter, in het socialisme - volgens Heilborner - heb je niet recht ook maar een deel van je arbeid te weerhouden, want dan wordt het socialisme onderhevig aan 'bezitters' - ook de 'bezitters van arbeid'. Jeweetwel: het proletariaat.

Het is hoe langer hoe meer duidelijk dat de 'excessen' van de planeconomie toch niet zo 'onverwacht' of zo 'niet verwant' zijn met het socialisme.

Geen opmerkingen: