dinsdag 9 maart 2010

Over de staat en de ambtenarij

"Er is niets verkeerd aan werken voor de Staat, voor de gemeenschap. Meer nog, het is één van de nobelste zaken die men kan doen op professioneel vlak. Elke poging of elk initiatief om de Staat en haar functionarissen verdacht of als slecht voor te stellen is niets anders dan liberalistisch extremisme met de bedoeling het recht van de sterkste op sociaal-economisch vlak te laten zegevieren en dus een maatschappij te vestigen met sterke dualiteit, wijd verspreidde armoede. Moderne bestuurskunde maakt het perfect mogelijk een zeer performante Staat en overheid uit te bouwen die actief ingrijpt in economie en maatschappij."

Amen, Motherfucker!

Of... toch niet?

Geen opmerkingen: