maandag 11 januari 2010

Caplan over intuïsonisme

Het grote voordeel van een groot aantal blogs volgen, is het feit dat je daardoor al eens iets interessants tegenkot, zonder dat je je door een hele ingewikkelde, peer-reviewde paper moet geraken. Bryan Caplan is zo iemand die regelmatig met interessante zaken afkomt en zijn recentste blogpost is daar een voorbeeld van.

Het punt dat Caplan maakt, is dat als morele argumentie 'kennis' vereist en als je stelt dat sommige mensen deze kennis niet hebben, dan kan je niet beargumenteren dat deze mensen slecht handelen - vermits ze de kennis niet hebben. Hiertegenover stelt hij zijn eigen visie op moraliteit: intuïsonisme: "the view that some moral premises are obvious on their face, and therefore require no proof. "

Ik denk echter dat Caplan niet echt bewijst wat hij wilt bewijzen. Er zit iets in dat bepaalde morele evidenties exact dat zijn: evident. Maar dat betekent niet dat zaken die doorgaans als moreel begrepen worden, geen argument nodig hebben. Er is niets mis met handelen volgens een bepaalde morele code, ook al kan je die niet beargumenteren. Het punt van een rationeel onderzoek naar wat hoort en wat niet hoort gaat echt over wanneer er conflicterende meningen zijn. Op die moment gaat het wel degelijk over wie heeft het meest logische/correcte argument voor zijn visie en kan Caplan zijn intuïsonisme niet volstaan. Indien Caplan zijn intuïsonisme volstond, hoe zouden er dan meningsverschillen kunnen zijn? Zouden we dan niet allemaal dezelfde intuïties moeten hebben? Het lijkt me duidelijk dat dit toch iets te beperkt is om als compleet morele visie te dienen.

Ik ben niet geheel zeker of ik correct weergeef wat Caplan stelt - en misschien val ik wel een stroman aan. Maar desalniettemin denk ik dat ik (los van wat Caplan zei) wel een punt heb.


Geen opmerkingen: