donderdag 7 januari 2010

Een definitie van de markt

" We hebben in het eerste deel kort trachten weer te geven wat men bedoelt met de onzichtbare hand van het marktproces, namelijk het proces waaraan mensen, gedreven door eigen belang, gebaseerd op een institutioneel kader van eigendom en vrijwillige interactie, gebruikmakend van hun eigen kennis en de prijzen die ontstaan, participeren aan een gegroeide orde van handelingen die gecoördineerd worden door de prijzen die ontstaan en de reacties van de actoren daarop."Of, als we het uit elkaar trekken:

het marktproces [is] het proces waaraan mensen,
  • gedreven door eigen belang,
  • gebaseerd op een institutioneel kader van eigendom en vrijwillige interactie,
  • gebruikmakend van hun eigen kennis
  • en de prijzen die ontstaan,
  • participeren aan een gegroeide orde van handelingen
  • die gecoördineerd worden door de prijzen die ontstaan
  • en de reacties van de actoren daarop.

Geen opmerkingen: