maandag 11 januari 2010

Comment op CoL: over Hayek zijn argument

Hoe meer ik de Constitution of Liberty bestudeer, hoe teleurgestelder ik geraak met het Hayekiaanse argument dat hij in dit boek naar voren brengt om vrijheid te verdedigen. Het is niet zozeer (of niet noodzakelijk) dat zijn argumenten verkeerd zijn (alhoewel sommige zaken in die richting neigen, zoals zijn definitie van vrijheid), maar het is simpelweg dat de argumenten die hij aanvoert niet zo belangrijk, niet duidelijk of niet compleet zijn.

Hij bespreekt bijvoorbeeld dat in een vergevorderde beschaving zoals de onze, maar mogelijk is door het feit dat wij niet meer zelf alle kennis moeten hebben, maar dat we op de kennis van anderen kunnen rekenen. Dit is ongetwijfeld correct, maar het mechanisme - private eigendom, ruilhandel, prijzen, arbeidsdeling, etc. - dat hieraan ten grondslag ligt wordt niet beschreven. Het is echter juist dit mechanisme dat deze arbeidsdeling op het gebied van kennis mogelijk maakt; niet een of ander mysterieus mechanisme dat we niet kunnen benoemen.

Een ander punt is hiermee verwant: zijn constante nadruk op tradities waarvan we het belang niet kunnen inschatten en de gevolgen niet kunnen beredeneren, etc. Het is waar dat bepaalde zaken in een samenleving communicatieve waarde hebben die relatief contingent zijn - een schouderklop betekent 'goed gedaan' en je tong uitsteken is eerder een teken van afkeer - maar de essentiële karakteristieken (private eigendom, ruilhandel, etc.) zijn dat niet. De verdediging van vrijheid die Hayek naar voren schuift, is een dubieuze verdediging die duidelijk meer uitleg vergt dan dat hij ons zelf geeft.

De kans bestaat dat de komende tijd er nog wel wat posts komen over Hayek, vermits ik zijn boek op een grondige manier aan het bestuderen ben. Het is helaas jammer dat het me meer teleurstelling dan iets anders oplevert.

Geen opmerkingen: