zaterdag 26 december 2009

Ethische Inconsistentie (?)

Het Marxisme bekritiseert het 'kapitalistisch systeem' voor uitbuiting, i.e. arbeiders krijgen niet de volledige waarde van hun arbeid. Tegelijkertijd is er de aanwezigheid van het ethische ideaal 'van iedereen volgens zijn mogelijkheden, voor iedereen volgens zijn behoeften'. Ik vraag mij af welke theorieën (if any) er zijn ontworpen om deze (voor mij ogenschijnlijke) inconsistentie op te lossen.

Daarbovenop heb je ook nog eens de aanwezigheid van de drang naar economische gelijkheid - soms gedefinieerd in inkomen & vermogensgelijkheid (daar is een verschil tussen), soms gedefinieerd in politieke gelijkheid in het democratisch productieproces ('democratisch socialisme').

Het lijkt mij dat respect voor alle 4 deze waarden tegelijkertijd in een systeem niet mogelijk is (tenzij als je gaat toelaten dat zoiets als een 'beetje' uitbuiting mag om er voor te zorgen dat een 'beetje' 'ieder volgens zijn mogelijkheden, voor iedereen volgens behoeften' kan bereikt worden. En een 'beetje' economische gelijkheid voor een 'beetje' politieke gelijkheid.

En ik denk ook niet dat politieke gelijkheid in het democratisch productieproces noodzakelijkerwijze die andere zaken betekent, tenzij daar een exogene (i.e. niet eigen aan het proces zelf) morele toewijding aan is.


Geen opmerkingen: