maandag 14 december 2009

Somalische rechtbank; een opmerking

Hier zien we enkele dramatische beelden (vanuit ons perspectief) over een Somalische rechtbank.

De beperkte informatie die er gegeven is, is de volgende:
In een dorp in het zuidwesten van Somalië heeft een islamistische rechtbank twee mannen geëxecuteerd en een vrouw gegeseld. Mohamed Abukar Ibrahim was veroordeeld tot steniging tot de dood wegens overspel, Ahmed Mahmoud Hawale werd doodgeschoten wegens moord. Naar verluidt werden de dorpelingen verplicht toe te kijken. Dergelijke rechtbanken voorgezeten door radicale moslims hebben de laatste maanden in Somalië verschillende lijfstraffen uitgesproken. De camera legde het moment van hun overlijden niet vast.
Enkele opmerkingen.

  • Het lijkt me duidelijk dat de rechtspraak die daar uitgesproken wordt, gesteund wordt door de bevolking. (Gegeven de massa die er simpelweg op staat te kijken, de passiviteit van de slachtoffers, etc.) Er wordt wel gesproken over de 'verplichting' om te kijken, maar een minderheid kan nooit langdurig een meerderheid overheersen. (Vergelijk het met de opkomstplicht in België; die is ook 'verplicht', maar wordt wel onderhuids gesteund.) Het woord 'verplichten' kan dus betekenen dat iedereen verplicht wordt te kijken tegen zijn zin, of simpelweg dat er een algemene verplichting is, die wel degelijk gesteund wordt door een deel van de bevolking. Daarover blijft het vrt-nieuws onduidelijk.
  • In welke mate zou deze rechtspraak voldoen aan het 'rule of law'-criterium van Hayek, i.e. niet-arbitraire wetgeving, die handelingen bestraft volgens op voorhand duidelijk gemaakte criteria. 'k heb een intuïtief vermoeden dat dit wel degelijk het geval is - maar ik kan dat niet bewijzen. Maar laten we er vanuit gaan dát het zo is; welke gevolgen volgen daaruit?
  • In welke mate zijn deze vervolgingen relevant voor de beleving (van de Islam) van de gemiddelde Moslim in Europa?
  • Het is curieus dat er een mindere straf is voor overspel dan voor moord. (Vanuit een law & economics perspectief is dit ook om verschillende redenen dubieus.)
  • Het is natuurlijk raden naar de onderliggende juridische structuren die hier spelen - dat zou werkelijk interessant zijn, in plaats van dit goedkoop becommentariëren van een andere cultuur.
  • In welke mate is dit relevant voor een debat over gedecentraliseerde juridische structuren versus monopolistische wetgevende structuren? In mijn ogen quasi irrelevant, om de simpele reden dat het om een samenleving gaat met duidelijke andere endogene voorkeuren en belangen, die simpelweg op een andere manier vertaald worden. Eenvoudiger: 'k denk niet dat een centrale wetgevende instantie echt een 'betere' (vanuit ons perspectief) uitkomst zou bieden.
  • In welke mate zouden de Westerse immigratiebeperkingen een invloed hebben?
  • Hoe zou het zitten met de traditionele juridische structuur van de xeer? Normaal gezien zijn 'moord' en 'overspel' onderdeel van verschillende juridische structuren in Somalië (gegeven de weinige deftige literatuur die over de Somalische rechtstructuur verschijnt). Zou dit een fout zijn van de vrt, of zijn er duidelijke veranderingen geweest?
  • Ik blijf erbij dat er veel te leren valt van Somalië, indien we het bekijken met een comperatieve bril (en rekening houden met de endogene voorkeuren van de bevolking) en niet met een bevooroordeelde Westerse bril.

Geen opmerkingen: