donderdag 17 december 2009

Over het concept 'privatisering'


"Natuurlijk kan een 'privatisering' nooit goed verlopen. Privatiseren is een werkwoord en vereist een handelende entiteit. Per definitie is deze handelende entiteit de overheid. Het is natuurlijk onzinnig om te denken dat overheden wel in staat zouden zijn dít wél goed te organiseren."
Maar hoe moet het dan wel?

Doorgaans ben ik niet bepaald ongevoelig voor het 'overheid: val dood' argument, i.e. dat de overheid simpelweg stopt met te subsidieren en haar regulering af te dwingen. Niet dat dit zal gebeuren, maar dat lijkt me nog altijd ideaal. De wereld zal niet ineens instorten als de overheid simpelweg stopt met de post te subsidieren en haar regulering af te dwingen en ja, het zal een pijnlijke aanpassing zijn (zeker voor de ambtenaren die nu effectief gedwongen zullen worden zich aan de regels van de markt te onderwerpen, i.e. mensen te dienen, in plaats van de politiek), maar in the not so long run zal dit het meest ideaal (enhet meest rechtvaardig zijn).

Rechtvaardigheid wordt hier, natuurlijk, procedureel gedefinieerd en niet in het verkeerde concept van 'mensen krijgen dingen op kosten van andere mensen. Ik vind dat die mensen dat mogen krijgen, dus het is rechtvaardig.' Dit vind ik namelijk geen goed rechtvaardigheidsprincipe.

Zeker bij zaken zoals de genationaliseerde treinen gaat dat wat geven. 'k vraag me af hoelang het proces van individuele coördinatie zal duren tegen dat alle grove misallocaties van kapitaal in de treinen hersteld zal zijn.

Geen opmerkingen: