woensdag 9 december 2009

Soms tarten zaken die je leest toch wel veel verbeelding

Nadat er bekritiseerd was dat verhoogde uitgaven in pensioenen door de Boliviaanse overheid niet bepaald langdurige investeringen zijn:
Wat zegt Garcia Linera (vice president en intellectueel van de regering Morales) over de bonussen zoals de waardigheidsbonus voor gepensioneerden of de bonus om kinderen naar school te sturen in plaats van te gaan werken.

Citaat:
Los bonos tienen dos funciones. Una, bajar los niveles de pobreza. Recibimos el gobierno con una extrema pobreza del 38 por ciento, hoy se ha reducido a 31 por ciento. Y tenemos todo un plan que comienza por los municipios más pobres para acabar con la extrema pobreza. Pero los bonos han tenido otra función, aumentar la demanda interna, que explica parte de nuestro crecimiento, que va a ser el más alto de América Latina.
"De bonussen hebben twee functies. Ten eerste de niveaus van armoede naar beneden halen. We ontvingen een land met een extreme armoede van 38 %, nu heeft zich dat gereduceerd tot 31 % (mijn commentaar: op 3 jaar inderdaad). En we hebben een plan dat begint bij de armste gemeenten om een einde te maken aan de extreme armoede. Maar de bonussen hebben ook een andere functie gehad, de interne vraag verhogen, dat verklaart een deel van onze economische groei, dat de hoogste van Latijns Amerika gaat zijn."
(3.2% groei wordt verwacht in 2009 in Bolivia)

Blijkbaar toch iets meer dan een ‘korte termijn consumptiegoed’.
Ja, door de consumptie te verhogen, zorgen we voor economische groei. Dus het is toch niet korte termijn!

Zucht.

Geen opmerkingen: